Ponuka našich výrobkov: lista

Firma FRENOCAR sa zaoberá výrobou brzdových materiálov od roku 1996. Hlavným podnetom, prečo začať práve túto výrobu, bola skutočnosť, že na Slovensku v tom čase nebolo výrobcu, ktorý by sa zaoberal výrobou brzdových a trecích materiálov. Po skúškach podľa predpisu EHK 90 a následnom schválení technickej spôsobilosti výrobkov sme rozbehli výrobu brzdových platničiek pre osobné automobily. Neskôr to boli brzdové obloženia pre nákladné automobily. Dnes naša firma vyrába široký sortiment brzdových platničiek, brzdových obložení, brzdových čeľustí, spojkových lamiel a obložení pre osobné a nákladné automobily, poľnohospodárske, stavebné a lesné stroje. Tiež prevádzame renováciu týchto výrobkov. Špecializujeme sa aj na výrobu atypických brzdových obložení pre použitie v rôznych priemyselných strojoch a zariadeniach. O kvalite našich výrobkov svedčí každoročné zvyšovanie objemu produkcie a sortimentu. V súčasnosti má FRENOCAR širokú distribučnú sieť po celom Slovensku, veľkú časť produkcie sa darí exportovať na trhy strednej a východnej Európy. Cieľom firmy FRENOCAR je ponúknuť kvalitný výrobok za výhodné ceny, sledovať potreby zákazníka a serióznosťou udržiavať dobré obchodné vzťahy. Prosperitu našej firmy chceme zabezpečiť inováciou výrobkov, používaním moderných technológií, rozširovaním sortimentu a udržaním dobrého mena na trhu.

Ochrana osobných údajov